MECANICA INTREBARI

ATENTIE !

 

Răspunsurile care au in dreptul lor semnulpicture sunt corecte !

 

1. Care poate fi motivul încălzirii excesive a motorului?

a) blocarea termostatului în poziţia închis picture

b) ruperea curelei de antrenare a ventilatorului sau pompei de apă picture

c) blocarea termostatului în poziţia deschis

 

2. Care poate fi motivul încălzirii excesive a motorului?

a) blocarea termostatului în poziţia închis picture

b) temperatura ridicată a aerului, vara

c) temperatura scăzută a aerului, iarna

 

3. Care motiv determină consum mărit de carburant?

a) dereglarea carburaţiei sau a sistemului de injecţie a carburantului picture

b) conducerea ecologică

c) folosirea unui carburant ecologic

 

4. Uleiul din motor are rolul:

a) de a unge piesele în mişcare ale acestuia, prin formarea unei pelicule de lubrifiant pe suprafaţa acestora picture

b) de a proteja motorul de rugină

c) de a asigura montarea uşoară a motorului

 

5. Uleiul de motor este caracterizat prin:

a) culoare

b) temperatură

c) vâscozitate şi onctuozitate picture

 

6. Emisia de fum albastru a autovehiculelor se datorează:

a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului picture

b) amestecului carburant prea bogat

c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

 

7. Emisia de fum negru a autovehiculelor se datorează:

a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului

b) amestecului carburant prea bogat picture

c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

 

8. Calamina depusă pe electrozii bujiilor indică:

a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului

b) amestecului carburant prea bogat picture

c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

 

9. Creşterea nivelului uleiului din baia de ulei a motorului se datorează:

a) defectării pompei de ulei

b) defectării pompei de apă

c) pătrunderii carburantului sau a lichidului de răcire în baia de ulei picture

 

10. Când trebuie schimbat lichidul antigel?

a) în fiecare an

b) o dată la trei ani picture

c) niciodată

 

11. Ce se urmăreşte la lucrul cu soluţia antigel?

a) evitarea diluării acesteia cu apă

b) evitarea agitării acesteia, pentru că poate exploda

c) evitarea contactului cu aceasta pentru că este toxică picture

 

12. Ce defecţiune poate determina aprinderea lămpii martor a nivelului încărcării

acumulatorului de pe tabloul de bord?

a) defectarea pompei de ulei

b) defectarea pompei de apă

c) ruperea curelei de acţionare a alternatorului picture

 

13. Blocarea termostatului în poziţia deschis conduce la:

a) fierberea lichidului de răcire

b) pierderea lichidului de răcire

c) consum mărit de combustibil, deoarece motorul nu atinge temperatura normală de funcţionare picture

 

14. Care este temperatura de regim normală a lichidului de răcire?

a) 60-70 grade Celsius

b) 90-95 grade Celsius picture

c) 110-120 grade Celsius

 

15. Defecţiunea cea mai frecventă a sistemului de răcire cu lichid este:

a) ruperea ventilatorului

b) ruperea sau tensionarea necorespunzătoare a curelei de acţionare a ventilatorului sau

pompei de apă  picture

c) defectarea radiatorului

 

16. Ventilatorul instalaţiei de răcire cu lichid poate fi acţionat:

a) mecanic, prin curea, de către motor picture

b) electric, prin termocontact şi motor electric picture

c) hidraulic

Pagina – 9

 

17. Sistemul de ungere poate fi întreţinut prin:

a) schimbarea periodică a uleiului picture

b) verificarea şi completarea nivelului uleiului picture

c) spălarea radiatorului

 

18. Bateria de acumulatoare este descărcată dacă:

a) la aprinderea farurilor, lumina acestora slăbeşte progresiv picture

b) la acţionarea claxonului, acesta emite un sunet slab sau nu funcţionează picture

c) este mai uşoară ca de obicei

 

19. Cărui fenomen se datorează funcţionarea în continuare a motorului după

întreruperea contactului?

a) autoaprinderii picture

b) calării

c) gripării

 

20. Autoaprinderea, în cazul motoarelor care funcţionează cu benzină, se poate datora:

a) reglării greşite a aprinderii picture

b) utilizării unui carburant cu cifră octanică inferioară celei recomandate

c) utilizării unui carburant cu cifră octanică superioară celei recomandate

 

21. Benzinelor le este caracteristică:

a) culoarea

b) cifra octanică picture

c) cifra cetanică

 

22. Motorinelor le este caracteristică:

a) culoarea

b) cifra octanică

c) cifra cetanică picture

 

23. Motoarele cu aprindere prin comprimare (MAC sau Diesel) utilizează drept

carburant:

a) benzina

b) motorina picture

c) uleiul de motor

 

24. Motoarele cu aprindere prin scânteie (MAS sau motoare Otto) utilizează drept

carburant:

a) benzina picture

b) motorina

c) uleiul de motor

 

25. Blocarea motorului datorită creşterii excesive a temperaturii se numeşte:

a) gripare

b) detonaţie

c) calare picture

 

26. Blocarea motorului datorită lipsei ungerii se numeşte:

a) gripare picture

b) detonaţie

c) calare

 

27. Mecanismul mobil al motorului este alcătuit din:

a) piston, bolţ, bielă, arbore cotit picture

b) supapă, bolţ, arbore cu came

c) carburator, tobă de eşapament

 

28. Supapele motorului în patru timpi sunt acţionate de:

a) arborele de distribuţie picture

b) axul cardanic

c) axul compresorului

 

29. Ambreiajul are rolul:

a) de a cupla sau decupla progresiv motorul de restul transmisiei picture

b) de a asigura posibilitatea efectuării virajelor

c) de a asigura o turaţie constantă motorului

 

30. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:

a) acţionarea îndelungată a pedalei de ambreiaj, la opriri mai lungi, cu motorul pornit picture

b) rularea cu viteze ridicate

c) rularea frecventă cu levierul schimbătorului de viteze scos la punctul mort

 

31. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:

a) patinarea acestuia la turaţii ridicate ale motorului picture

b) rularea cu viteze reduse

c) rularea frecventă cu motorul oprit

 

32. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:

a) porniri de pe loc cu sarcini mari, care necesită turarea motorului şi patinarea

îndelungată a ambreiajului picture

b) rularea pe autostradă

c) utilizarea de carburanţi necorespunzători

 

33. Care dintre motivele enumerate mai jos poate determina acţionarea greoaie a

volanului?

a) presiune prea mare în roţile din faţă

b) presiune prea mică în roţile din faţă picture

c) presiune prea mare în roţile din spate

 

34. Care poate fi cauza uzurii premature a pneurilor roţilor din faţă?

a) deplasarea cu viteze reduse

b) acţionarea volanului pe loc

c) reglarea defectuoasă sistemului de direcţie picture

 

35. Cum se procedează pentru repararea defecţiunilor sistemului de direcţie?

a) se remediază numai în ateliere autorizate picture

b) se apelează la o cunoştinţă care se pricepe la maşini

c) acestea nu se repară, deoarece nu prezintă pericol

 

36. Jocul mare la volan poate fi determinat de :

a) uzura axului volanului

b) uzura pneurilor

c) uzura bieletelor de direcţie picture

37. Eliberarea incompletă a frânei de mână determină:

a) economie de carburant

b) consum suplimentar de carburant picture

c) încălzirea butucilor roţilor pe care acţionează frâna de mână

 

38. Efortul mare solicitat la acţionarea pedalei de frână poate avea drept cauze:

a) prezenţa aerului în instalaţie

b) griparea pistonaşelor de frână ai cilindrilor receptori picture

c) blocarea cablului frânei de mână

 

39. O cursă liberă mare a pedalei de frână poate fi determinată de :

a) joc prea mare între saboţi şi tambur picture

b) ruperea arcului de readucere a saboţilor

c) pierederea lichidului de frânare

 

40. O cursă liberă mică a pedalei de frână poate fi determinată de :

a) pierederea lichidului de frânare

b) ruperea arcului de readucere a saboţilor

c) joc prea mic între saboţi şi tambur picture

 

41. Frâna funcţionează eficient dacă:

a) spaţiul de frânare este cât mai mic picture

b) urma de frânare vizibilă pe carosabil este scurtă

c) pedala are cursă mare

 

42. Durata de serviciu a pneurilor este influenţată în principal de :

a) starea sistemului de frânare

b) temperatură

c) presiunea din pneuri picture

 

43. Presiunea din pneuri se măsoară:

a) la rece, după o perioadă de staţionare picture

b) la cald, după rulare

c) cu vehiculul încărcat

 

44. Care este rolul cutiei de viteze?

a) permite alegerea unor rapoarte de transmitere convenabile între motor şi roată,

inclusiv scoaterea la punctul mort picture

b) asigură mersul înapoi fără a inversa sensul de rotaţie al motorului picture

c) asigură transmiterea momentului motor de la motor la roţi picture

 

45. Fumul negru emis de motoarele Diesel se datorează:

a) înfundării tobei de eşapament

b) culorii combustibilului

c) defecţiunilor sistemului de injecţie picture

 

46. Termostatul este parte componentă a instalaţiei de:

a) răcire picture

b) ungere

c) aer condiţionat

 

47. Dacă pe roţile aceleiaşi osii eficienţa frânei este diferită, atunci:

a) după frânare roţile rămân blocate

b) la frânare vehiculul poate derapa lateral picture

c) acest lucru nu afectează ţinuta de drum

 

48. Blocarea roţii în timpul rulării poate fi cauzată de:

a) griparea rulmenţilor roţii respective picture

b) uzurii garniturilor de frânare

c) ovalizarea tamburului

 

49. Care dintre caracteristicile enumerate mai jos pot fi caracteristice frânei?

a) promptitudine picture

b) fidelitate picture

c) declivitate

 

50. Observaţi că la acţionarea frânei aceasta trebuie apăsată de mai multe ori pentru a fi

eficace. Ce măsuri luaţi?

a) circulaţi fără a ţine cont de acest fenomen

b) reparaţi frâna la un atelier specializat picture

c) rugaţi un cunoscut care se pricepe să o repare

 

51. Care poarte fi cauza faptului că volanul trage într-o parte?

a) încărcătura dispusă asimetric

b) geometria roţilor directoare greşit regalată picture

c) presiunea prea mică din pneuri

 

52. Care poarte fi cauza faptului că volanul trage într-o parte?

a) presiunea prea mare din pneurile roţilor din faţă

b) presiunea inegală din pneurile roţilor din faţă picture

c) presiunea prea mică din pneurile roţilor din faţă

 

53. La utilizarea roţii de rezervă de tip subţire (de urgenţă), se va circula cu o viteză maximă

de:

a)50 km/h

b) 60 km/h

c) 80 km/h picture

 

54. Roata de rezervă de dimensiuni normale se va utiliza:

a) doar la viteze reduse

b) doar în cazul permutării roţilor

c) doar atât cât este strict necesar picture

 

55. Vibraţia volanului poate fi cauzată de:

a) neechilibrarea roţilor din faţă picture

b) presiunea prea mare din pneurile roţilor din faţă

c) neechilibrarea volanului

 

56. Bateria de acumulatoare are rolul:

a) de a acţiona pompa de apă

b) de a acţiona sistemul de ungere

c) de a asigura curent electric consumatorilor, atunci când motorul este oprit picture

 

57. Termostatul are rolul:

a) de a asigura răcirea uleiului motor

b) de a asigura răcirea habitaclului

c) de a menţine constantă temperatura motorului picture

 

58. Termostatul permite:

a) deschiderea şi închiderea circuitului aerului din motor

b) deschiderea şi închiderea circuitului lichidului de răcire, între motor şi radiator picture

c) deschiderea şi închiderea circuitului uleiului motor

 

59. Sistemul ABS (Antiblockiersystem) permite:

a) blocarea diferenţialului

b) blocarea uşilor

c) păstrarea controlului asupra direcţiei în timpul frânării picture

 

60. Sistemul ABS:

a) previne blocarea totală a roţilor la frânare picture

b) asigură blocarea totală a roţilor la frânare

c) asigură controlul tracţiunii

 

61. Ce asigură sistemul ESP (Electronic Stability Program)?

a) controlul asupra tracţiunii picture

b) controlul asupra frânelor

c) controlul asupra diferenţialului

 

62. Frâna de serviciu asigură:

a) imobilizarea vehiculului atunci când acesta stă pe loc

b) reducerea vitezei sau oprirea vehiculului, sigur, rapid şi eficace picture

c) frânare roţilor motoare

 

63. Inspecţia tehnică periodică (ITP) se efectuează:

a) la ARR (Autoritatea Rutieră Română)

b) la RAR (Registrul Auto Român)

c) la staţiile autorizate în acest sens picture

 

64. Inspecţia tehnică periodică (ITP) se efectuează:

a) după reparaţii capitale

b) la intervalele prevăzute de lege picture

c) lunar

 

65. Airbag-ul (perna de aer) are rolul:

a) de a asigura suspensia vehiculului

b) de a asigura protecţia în caz de impact frontal sau lateral picture

c) de a sigura protecţia în caz de impact din spate (telescopaj)

 

66. Tetierele au rolul:

a) de a asigura sprijin braţelor

b) de a asigura protecţia în caz de impact frontal sau lateral

c) de a sigura protecţia coloanei cervicale în caz de impact din spate (telescopaj) picture

 

67. Cifra octanică a benzinei utilizate la motoarele cu aprindere prin scânteie se alege în

funcţie de:

a) raportul de transmitere

b) raportul final

c) raportul de compresie picture

 

68. Normele Euro 1,2,3,4 etc. reprezintă:

a) norme de consum

b) norme de poluare picture

c) norme de confort

 

69. Arderea incompletă a carburantului determină:

a) poluare suplimentară picture

b) consum suplimentar picture

c) uzură suplimentară picture

 

70. Ce fel de benzină se foloseşte la motoarele dotate cu catalizator?

a) benzină aditivată

b) benzină cu cifră octanică scăzută

c) benzină fără plumb picture

 

71. Nivelul uleiului din baie se controlează de regulă cu:

a) manometrul de ulei

b) termometrul de ulei

c) joja picture

 

72. Când se consideră că nivelul uleiului din baie este corect?

a) când este peste gradaţia MAX a jojei

b) când este sub gradaţia MIN a jojei

c) când este între gradaţia MIN şi cea MAX a jojei picture

 

73. Care este nivelul corect al electrolitului din bateria de acumulatoare?

a) 1 mm peste nivelul plăcilor

b) 1 cm peste nivelul plăcilor picture

c) 10 cm peste nivelul plăcilor

 

74. La ce intervale se schimbă uleiul de motor şi filtrul de ulei?

a) anual

b) lunar

c) la intervalele recomandate de producătorul vehiculului picture

 

75. Expresia Tubeless de pe pneurile vehiculului desemnează:

a) anvelope de iarnă

b) anvelope fără cameră picture

c) anvelope de curse

76. Care poate fi cauza încălzirii accentuate a pneurilor?

a) deplasarea cu viteze ridicate

b) supraîncărcarea vehiculului picture

c) presiunea prea mică picture

77. Uzura diferită a pneurilor de pe aceeaşi punte poate avea drept cauză:

a) deplasarea cu viteze ridicate

b) încărcarea asimetrică a vehiculului

c) defecţiuni ale sistemului de frânare sau reglaj defectuos al direcţiei picture

 

78. Uzura pneurilor se accentuează din cauza:

a) deplasării cu frânări şi accelerări bruşte (stil agresiv de conducere) picture

b) deplasării cu viteze constante (stil preventiv de conducere)

c) deplasării pe drumuri cu piatră cubică

 

79. Menţinerea piciorului pe pedala de ambreiaj după eliberarea acesteia provoacă uzura:

a) rulmenţilor roţilor motrice

b) rulmentului de presiune picture

c) rulmenţilor alternatorului

 

80. Din care parte a jantei se începe montarea anvelopei?

a) de lângă valvă

b) din partea opusă valvei picture

c) din oricare parte

 

81. La acţionarea pedalei de frână aceasta pulsează ritmic. Care poate fi cauza?

a) uzura saboţilor de frână

b) fierberea lichidului de frână

c) ovalizarea tamburilor de frână picture

 

82. Cum veţi frâna pe un drum alunecos, dacă vehiculul nu dispune de ABS?

a) fin, cu mai multe eliberări ale pedalei de frână picture

b) cu o singură apăsare energică a pedalei de frână

c) cu mai multe apăsări energice ale pedalei de frână

 

83. La acţionarea pedalei de frână a unei instalaţii hidraulice, aceasta este elastică, întărinduse

doar după apăsări repetate. Care este cauza?

a) cuplajul compresorului patinează

b) garniturile de frânare sunt murdare

c) existenţa aerului în instalaţie picture

 

84. Ce împiedică sistemul ABS?

a) patinarea roţilor sub sarcină

b) deraparea vehiculului în viraj

c) blocarea roţilor la frânare picture

 

85. Care poate fi cauza încălzirii tamburului de frână al sistemelor de frânare hidraulice?

a) garnituri de frânare uzate

b) saboţii se află prea departe de tambur

c) arcul de readucere a saboţilor de frânare este rupt picture

 

86. Care este cauza încălzirii excesive a anvelopelor?

a) presiunea prea mare din anvelopă

b) presiunea prea mică din anvelopă picture

c) rularea cu viteză excesivă

 

87. Ce cauzează apariţia tăieturilor pe suprafaţa de rulare a anvelopei, a crăpăturilor în

canalele profilului?

a) rularea cu viteză mare

b) rularea cu presiune mai mică decât cea prescrisă în anvelope picture

c) dezechilibrarea roţii

 

88. De pe care parte a jantei se începe demontarea anvelopei?

a) de lângă valvă picture

b) de pe partea opusă valvei

c) de pe oricare parte

 

89. Care poate fi cauza descărcării acumulatorului electric?

a) folosirea frecventă a demarorului picture

b) reglajul defectuos al releului de încărcare picture

c) mersul cu viteze ridicate

 

90. În timp ce conduceţi autoturismul sesizaţi că volanul trage într-o parte. Care poate fi

cauza?

a) presiune diferită în pneurile din faţă picture

b) reglajul defectuos al geometriei roţilor directoare picture

c) vânt lateral puternic

 

91. Uzura neuniformă, în pete a suprafeţei de rulare a pneurilor este cauzată de:

a) deplasarea cu viteze ridicate

b) presiunea din pneuri prea scăzută

c) uzura amortizoarelor telescopice picture

 

92. Uzura uniformă a pneurilor pe mijlocul suprafeţei de rulare este cauzată de:

a) deplasarea cu viteze ridicate

b) presiunea din pneuri prea scăzută

c) presiunea din pneuri prea ridicată picture

 

93. Uzura uniformă a pneurilor la marginile suprafeţei de rulare este cauzată de:

a) deplasarea cu viteze ridicate

b) presiunea din pneuri prea scăzută picture

c) presiunea din pneuri prea ridicată

 

94. Consumul ridicat de combustibil şi implicit conducerea neecologică sunt favorizate de:

a) deplasarea cu viteze ridicate picture

b) folosirea permanentă a instalaţiei de aer condiţionat a vehiculului picture

c) rularea cu geamurile deschise picture

 

95. Cum se realizează aprinderea combustibilului la motoarele alimentate cu benzină?

a) cu bujii incandescente

b) cu bujii cu scânteie picture

c) prin compresiune

 

96. Cum se realizează aprinderea combustibilului la motoarele Diesel?

a) cu bujii incandescente

b) cu bujii cu scânteie

c) prin compresiune picture

 

97. Pe ce tip de anvelope se inscripţionează literele M+S?

a) pe anvelopele all-season (pentru toate anotimpurile)

b) pe anvelopele de iarnă picture

c) pe anvelopele de vară

 

98. Ce tip de conducere favorizează conducerea ecologică?

a) conducerea cu viteze mari

b) conducerea cu viteza legală, fără accelerări intense picture

c) conducerea la turaţii mari ale motorului

 

99. Folosirea instalaţiei de aer condiţionat a autovehiculului:

a) creşte consumul de carburant picture

b) scade consumul de carburant

c) nu influenţează consumul de carburant

 

100. Ce tip de benzină favorizează conducerea ecologică?

a) benzina aditivată cu tetraetil de plumb

b) benzina cu cifră octanică ridicată

c) benzina fără plumb picture

 

101. Ce tip de benzină se foloseşte la autoturismele dotate cu catalizator?

a) benzină aditivată cu tetraetil de plumb

b) benzină cu cifră octanică scăzută

c) benzină fără plumb picture

 

102. Un motor cu aprindere prin scânteie cu raport de compresie ridicat impune folosirea unei

benzine:

a) cu cifră octanică ridicată picture

b) cu cifră octanică scăzută

c) lipsite de aditivi

 

103. Ce reprezintă cifra octanică a benzinei?

a) gradul de puritate al combustibilului

b) un raport etalon dintre izooctan şi heptan picture

c) cantitatea de izooctan din benzină

 

104. Catalizatorul autoturismului are rolul de a:

a) îmbunătăţi performanţele dinamice ale vehiculului

b) reduce emisiile poluante picture

c) reduce consumul de ulei

 

105. Compresorul instalaţiei de aer condiţionat a autoturismului este acţionat :

a) mecanic, de către motorul autovehiculului picture

b) electric, de către demaror sau alt motor electric

c) electric, de către alternator

 

106. Instalaţia de aer condiţionat:

a) încălzeşte aerul din habitaclu

b) răceşte aerul din habitaclu picture

c) nu modifică temperatura din habitaclu

 

107. Cum sunt de regulă roţile directoare ale autoturismelor cu tracţiunea pe roţile din faţă?

a) divergente sau paralele picture

b) convergente sau paralele

c) convergente

 

108. Cum sunt de regulă roţile directoare ale autoturismelor cu tracţiunea pe roţile din spate?

a) divergente

b) divergente sau paralele

c) convergente sau paralele picture

 Succes !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *